Skip to product information
1 of 1

Ema Ito/EMA ITO PLAYS MOZART Vol.4

Ema Ito/EMA ITO PLAYS MOZART Vol.4

SKU:PAMP-CD-004-20509

View full details

Artist name: Ema Ito (piano) PAM-CD-004 / PAM-CD-004

Program

WAMozart

Sonata No.16 K.545

Sonata No.15 K.533 u.494

Sonata No.17 K.570

Sonata No.18 K.576

Fragment einer Fuge g-moll K.154

Fragment einer Fuge Es-dur K.153

Fragment einer Fuge c-moll K.Anh,39a